Ellis L  D    1849 1919  
Ellis Mary E    1856 1921 Wife of L. D. Ellis  
Ellis Harold I    1884 1892  
Holdren George   1 30 1813 5 5 1884  
Holdren Grace Knowlton 11 11 1820 3 2 1884 Wife of George Holdren and Daughter of Daniel and Ruth Knowlton
Holdren Joseph   1 17 1789 7 14 1824 Age 42y 5m 28d  
Holdren Ruth     7 3 1860 Wife of Joseph Holdren, aged 76y 5m 12d
Holdren Thomas H    11 30 1845 4 2 1918  
Holdren Mary E    11 4 1857 4 3 1886  
Holdren Roslena       Daughter of T. H. & M. E. Holdren, 1886
Holdren Thomas   6 3 1808 3 16 1885  
Holdren Mary A    1 9 1812 2 14 1887  
Holdren Ruth E      3 10 1853 Daughter of T. & M. A. Holdren, aged 1d
Holdren     8 1 1841 Infant son of T. & M. A. Holdren, aged 1d
Holdren Berrilla     1 20 1841 Daughter of T. & M. A. Holdren
Holdren Mertie I      4 30 1872 Daughter of J.  I. & M. M. Holdren aged 5 m 11d
Holdren Joseph Irvin   1843 1919  
Holdren J  Clayton   1880 1963  
Holdren Mary E    1915 1919